Yayasan Pendidikan Al-MukhtarTuntut Ilmu Jangan Hanya

Dewasa ini banyak orang yang memiliki niatan tidak benar dalam mencari ilmu. Karena kesalahan niat ini akhirnya banyak orang di zaman sekarang hanya mendapatkan kepintaran. Padahal yang lebih penting dari hal kepintaran

Yang Dilakukan Nabi SAW di

Jumat dianggap hari paling mulia dibanding hari lainnya. Pada hari itu pula seluruh umat Islam, khususnya laki-laki, berbondong-bondong ke masjid untuk menunaikan sholat Jum’at. Kemulian hari Jum’at

Kesabaran Doa Nabi

Doa adalah senjatanya orang mukmin. Kalimat tersebut tak lagi asing di telinga kita. Dalam keterangan lain bahkan disebutkan, doa ialah sesuatu yang disyari’atkan oleh Allah SWT lewat firmannya:“Dan

Ketika Pengarang Alfiyah

Siapa tak kenal kitab Alfiyah? Seolah memancarkan berkah tak kunjung habis, nahdham seribu bait yang mengulas ilmu nahwu ini dipelajari terus di berbagai majelis ilmu hingga kini. Pengarangnya,

Resensi: Api

                        IDENTTAS BUKU Judul

resensi: Risalah

     Identitas Buku      Judul            : Risalah

Resensi: KEMI, Cinta

          RESENSI   judul buku            : KEMI, Cinta Kebebasan yang

Qurban di Yayasan

Alhamdulillah kegiatan Qurban di Yayasan Al-Mukhtar berjalan dengan lancar dan bermnfaat.Tentunya kami haturkan terima kasih kepada Bhinekas yang telah percaya menitipkan hewan qurbannya sebanyak 1 sapi dan 5 kambing 1

LIMA PULUH DELAPAN HARI DI

Pasal III MUHAFAZAH[38] A. Pengertian Muhafazhah Muhafazhah adalah menjaga dan mempertahankan hapalan agar tidak lupa kembali. Ayat-ayat al-Quran dinisbatkan kepada proses penghapalan dan penjagaannya mempunyai